3d visualisering

Lagerlokal interiör

Exempelbild av lagerlokal för användning som stöttande bild i ett presentationsmaterial.

Autodesk 3ds Max, V-Ray for 3ds Max, Adobe Photoshop och Adobe Lightroom

Lagerbyggnad exteriör

Exempelbild av lagerlokal som stöttande bild i ett presentationsmaterial.

Autodesk 3ds Max, V-Ray for 3ds Max, Adobe Photoshop och Adobe Lightroom

Energikoncept

Visualisering av ett energikoncept där hamnverksamheter samarbetar för att sänka den totala energiförbrukningen.

Autodesk 3ds Max, V-Ray for 3ds Max, Adobe Photoshop och Adobe Lightroom

Norra hamnen, Malmö

Visionsbild i plan för ett energikoncept i Norra Hamnen i Malmö.

Autodesk 3ds Max, V-Ray for 3ds Max, Adobe Photoshop och Adobe Lightroom

Blomsterkiosk

Visualisering av blomsterkiosk ritad av Sigurd Lewerentz. Del av en kurs i digitala verktyg i Arkitektur, visualisering och kommunikation på Malmö Universitet.

SketchUp, V-Ray for SketchUp, Adobe Photoshop och Adobe Lightroom

Kiosk m.poli

Slutprodukt i 3D-visualiseringskurs på Malmö Universitet. Visualisering av kiosk m.poli av Brut Deluxe

Autodesk 3ds Max, V-Ray for 3ds Max, Adobe Photoshop och Adobe Lightroom

Passage 56

Produkt i övningsuppgift i 3D-visualiseringskurs på Malmö Universitet. Passage 56 av AAA i Paris.

Autodesk 3ds Max och V-Ray for 3ds Max och Adobe Lightroom