Grafisk profil

Här är ett område med tre alternativ. Ett är att vi bygger vidare på ditt varumärke och hjälper till att förstärka det befintliga. Två är att du precis startat ett företag där vi kan bygga upp en grafisk profil från grunden. Tredje alternativet är att vi arbetar med en omprofilering av ert befintliga varumärke - ni har kanske breddat sortimentet, styrt konceptet åt ett annat håll eller helt enkelt inte uppdaterat profilen på länge. Oavsett utgångspunkt fokuserar vi på att leverera grafiska profiler med tydliga instruktioner som är enkla att följa.

Logotyp

Företagets visuella identitet byggs upp av många komponenter. Logotypen är den främsta symbolen för företaget och ska därför finnas med i allt kommunikativt material som har företaget som avsändare. En logotyp ska vara smart och snygg. Dessutom ska den fungera både digitalt och i tryck.

Färgtema

För att kunderna ska förstå och komma ihåg vilken typ av företag ni är behöver er visuella identitet vara konsekvent och återspegla företagets koncept. Vi tar fram välbalanserade färgteman och levererar de i den grafiska manualen med instruktioner hur färgerna ska användas med färgkoder för digital publicering, tryck eller målarfärg.

Typografi

Tillsammans med logotyp och färgtema blir en enklare grafisk profil komplett med matchande och konsekvent typografi. Rubriker och brödtext behöver samspela och fungera i både digitala och tryckta produkter. Det är även viktigt att ta hänsyn till företagets förutsättningar att kunna implementera typsnitten i dokument och annat kommunikationsmaterial.

grafiska element

Vissa visuella identiteter kan förstärkas av grafiska element, mönster och texturer.

Bildspråk

De flesta företag använder fotografier eller andra bilder i sitt kommunikationsmaterial. Det är ett kraftfullt verktyg i visuell kommunikation. Ett företag som är aktivt i sociala medier använder både foto och film. Åter igen är det fördelaktigt att vara konsekvent och karaktäristisk för att särskilja företaget från konkurrenter.

Infografik

Presentationer och produktkataloger innehåller ofta någon form av informationsgrafik. Likt företagets bärande grafiska element bör diagram, pilar, organisationsscheman och piktogram stämma in i den grafiska profilen.

Trycksaker

När det finns en grafisk profil är det viktigt att tillämpa den genom hela företagets kommunikation.

Visitkort

Material, format, storlek och layout. Visitkort finns i många varianter, men det är lätt att överarbeta och krångla till det. Vi jobbar med att hitta rätt balans mellan enkelhet och karaktär.

Flyer, Affisch, Rollup

Snabba trycksaker på ett blad. Här är det viktigt att textinnehållet är tydligt och koncist. Med bra grafisk design och rätt bildmaterial skapar vi effektiv och karaktäristisk reklam.

Folder, broschyr, tidning

För att paketera presentationer av projekt eller samla och strukturera upp produkter och tjänster är dessa flersidiga produkter rätt val. Med utgångspunkt i er grafiska profil jobbar vi fram ändamålsenliga och snygga trycksaker.

Bok

Böcker är eleganta sätt att paketera information och signalerar ett högt värde på innehållet. Att formge och producera en bok kräver noggrann planering. Allt från format och materialval till omslagsdesign, layout och textsättning. Vi kan vara med genom hela processen och skapa ett unikt verk som kan sparas länge.

Dokument

Arbetar ni mycket med dokument, brev eller rapporter för utskrift eller digital publicering är det smidigt att skapa mallar för de vanligaste dokumenttyperna. Pages, Word, Keynote och Powerpoint har alla smarta funktioner för att sätta igång med mallar som sparar mycket tid och håller kommunikationsmaterialen snygga och i linje med företagets visuella identitet.