Östra kyrkogården

Östra kyrkogården

Arkitekturfotografering av kapellverksamheten på Östra kyrkogården i Malmö, ritad av Sigurd Lewerentz

Sigurd Lewerentz

Östra kyrkogården i Malmö kom att bli ett av Lewerentz mest omfattande verk. 1916 gick hans förslag ”Ås” vinnande ur en arkitekttävling och Lewerentz fick därmed uppdraget att gestalta kyrkogården i sin helhet. Arbetet som började då kom att fortgå under hela Lewerentz karriär. 1943 tillkom den största byggnaden på området, då tvillingkapellen S:t Knut och S:ta Gertrud uppfördes samtidigt som det gjordes en utbyggnad av det befintliga krematoriet och utveckling av kylförvaringen. Under åren som följde fortsatte Lewerentz att addera tillägg till anläggningen. 1957 byggdes exempelvis den gamla kistmottagningen om till det som idag är Hoppets kapell och 1970 gjordes större förändringar i utrymmen för personalen, med bland annat personalrum i en helt ny tillbyggnad.

Sigurd Lewerentz (1885 - 1975) betraktas som en av de allra främsta inom svensk arkitektur. Intresset för hans verk är stort och sträcker sig långt utanför Sveriges gränser.

Entrésituation vid S:t Gertruds kapell
Fasad till kolumbarium
Förrum till S:t Knuts kapell
Väntrum

text och fotografi: Samuel Svensson och Louise Brisard

No items found.
Gå TillbakaKontakta oss