Grafisk profil

Riktlinjer för ditt företags visuella identitet.

Visuell identitet och branding

Ditt och personalens bemötande, era kläder, marknadsföring, företagets fysiska plats, inredning, materialval, färger, kundtjänst, språkbruk osv. Varje detalj i verksamheten bidrar till att bygga upp dina potentiella kunders bild och förväntningar av företaget. Tillsammans kan vi ta fram en strategi för att skapa en visuell identitet som matchar er affärsidé.

För många företag utgör den grafiska profilen en stor del av den visuella identiteten.

Grafisk profil

Vi rekommenderar alla företag att ha eller ta fram en grafisk profil med logotyp, typografi och färgtema. Även riktlinjer för bildspråk, grafiska element och annan grafik brukar ingå. Vi ser tre scenarion framför oss.

  • Vi bygger vidare på ditt varumärke och hjälper till att förstärka det befintliga.
  • Vi bygger upp en grafisk profil från grunden. Du kanske precis startat företaget eller aldrig haft en riktig profil.
  • Vi arbetar med en omprofilering av ert befintliga varumärke - ni kanske har breddat sortimentet, styrt konceptet åt ett nytt håll eller helt enkelt inte uppdaterat profilen på länge.

Grafisk manual

Oavsett utgångspunkt fokuserar vi på att leverera grafiska profiler med tydliga instruktioner samlat i en grafisk manual som är enkel att följa. Vi anpassar profilen efter er verksamhet och resurser.

Gå TillbakaKontakta oss