Infografik

Diagram, piktogram, pilar och andra grafiska element.

Presentationer och produktkataloger innehåller ofta någon form av informationsgrafik. Likt företagets bärande grafiska element bör diagram, pilar, organisationsscheman och piktogram stämma in i den grafiska profilen.

Gå TillbakaKontakta oss